Politica de confidentialitate

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al SC Online Marketing Advisors SRL. Prin urmare, ne dedicăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă. Întrucât transparența este unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal, am pregătit acest document pentru a vă informa despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin intermediul site-ului nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică de confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a politicii de confidențialitate. Vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei politici de confidențialitate.

Întotdeauna suntem deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. Vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul +40736.871.876 sau prin email la [email protected].

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră în următoarele situații:

– Când vă creați un cont, ne furnizați adresa de email, numărul de telefon, numele și prenumele.

– Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum produsul dorit, adresa de livrare, detalii de facturare, metodă de plată, număr de telefon, etc.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă oferi oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform politicii noastre de cookie-uri.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor SC Online Marketing Advisors SRL în beneficiul dumneavoastră:

– Crearea și administrarea contului în cadrul platformei SC Online Marketing Advisors SRL.

– Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora.

– Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate.

– Returnarea produselor conform prevederilor legale.

– Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre:

– Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații legate de comportamentul dvs. de cumpărător.

– Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing:

– Vrem să vă ținem la curent cu cele mai bune oferte pentru produsele care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite, prin rețele de telecomunicații, newslettere generale și tematice, informații despre produsele similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat sau ați arătat interes să le achiziționați.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal:

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma www.Este-Collection.com. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, și vom da curs acestor solicitări.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal:

Dupa caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– Furnizorilor de servicii de curierat.

– Furnizorilor de servicii de plată/bancare.

– Furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing.

– Altora societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe servere securizate.

Ce drepturi aveți:

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. Dupa caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate:

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de email aferentă contului www.Este-Collection.com ([email protected]). În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii:

Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este neîntemeiată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în astfel de circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns:

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmăm să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți:

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Acestea sunt drepturile pe care le puteți exercita în legătură cu datele dvs. cu caracter personal conform Regulamentului general privind protecția datelor.